A pegada das mulleres nas rúas de Compostela: unha viaxe pola nosa historia

Santiago de Compostela
19:00 h.
Presencial
Público adulto

LUGAR | Saída do claustro do Colexio Fonseca (ás 19:00 h.)
ORGANIZA | IEGPS, Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

A actividade proposta consiste nun roteiro que sairá do claustro do colexio Fonseca e que percorrerá as rúas do casco histórico compostelán até rematar no IEGPS (Rúa de San Roque, 2). Ao longo do roteiro seleccionaranse algúns lugares de especial significación para coñecer a historia das mulleres compostelás desde a Idade Media até a contemporaneidade, ofrecendo breves explicacións histórico-artísticas por parte dos membros do IEGPS (Miguel García-Fernández, María Rivo Vázquez e Jeniffer Fernández González).

Duración estimada: 1 h. 30 min.