Como voan as cousas: cara a avións máis seguros e eficientes

Ferrol
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 21.30 h
Presencial
Público familiar

Prazas: 12

LUGAR | Tunel de Vento, Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT), Campus de Esteiro, Ferrol
ORGANIZA | CIT Ferrol

Neste taller vanse presentar algún conceptos básicos de aerodinámica para poder entender por qué hai cousas que poden voar… e outras non. Amosaremos, por exemplo, como se produce a forza de sustentación nas ás dos avión, e experimentaremos no túnel de vento a sensación de estar nunha corrente de aire a 150 km/h.
Veremos, tamén, como funcionan as sondas de velocidade dos avións, por que a formación de xeo é tan perigosa en voo, como se pode mellorar o deseño das ás e, se hai sorte, faremos voar un pequeno avión no túnel.
Veremos tamén como funcionan as sondas de velocidade nos avións, por qué a escarcha é tan perigosa no voo, como se puede mellorar o deseño das ás e, se hai sorte, faremos voar un avionciño no túnel!

RESERVA DE PRAZA

*esta ligazón conduce a unha páxina allea á Universidade de Vigo. Por favor, non esquezas consultar a política de protección de datos da mesma.