Investigación matemática en procesos industriais: experiencia de ITMATI no proxecto europeo, SisAl Pilot

Santiago
18.00 h
Online
Público en xeral

Prazas: –

LUGAR | Sala virtual ITMATI – CITMaga
ORGANIZA | Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI)

SisAl Pilot ten como obxectivo demostrar un novo proceso industrial patentado para producir silicio (Si), que permite un cambio do proceso actual de fornos de arco mergullado carotérmico (SAF) a unha alternativa moito máis ecolóxica e económica. Trátase dunha redución aluminotérmica de cuarzo en refugallos que utiliza materias primas secundarias, como a chatarra de aluminio e a escoria metálica, como substitutos dos redutores de carbono utilizados na actualidade.
ITMATI (CITMAga) cumpre unha tarefa fundamental no desenvolvemento de modelos numéricos do proceso na configuración dos fornos de indución. O obxectivo é avaliar as interaccións entre fenómenos físicos (transferencia de calor, cambio de fase e CFD) nestes, para optimizar o seu funcionamento e deseño. O proxecto conta coa participación de tres investigadores adscritos a ITMATI (CITMAga): Prof. Dr. Alfredo Bermúdez de Castro (Investigador Principal), Prof. Dra. María Dolores Gómez Pedreira e Prof. Dra. María del Pilar Salgado Rodríguez, todos eles da Universidade de Santiago de Compostela.
Este proxecto recibiu financiamento do programa de investigación e innovación Horizonte 2020 da Unión Europea en virtude do acordo de subvención Non 869268.

Actividade impartida por Branca García Correa, Graduada en Matemáticas e Máster en Matemática Industrial. Desde 2017 forma parte do equipo investigador de ITMATI agora CITMAga, onde traballou en varios proxectos, colaborando con diferentes empresas na resolución de problemas industriais mediante o uso da tecnoloxía matemática. En particular, é especialista en Simulación Numérica de procesos que axustan modelos electromagnéticos, térmicos e mecánicos.

Enlace directo á sala:

https://gnight.teltek.es/virtualspace/meetings/citmaga

Contrasinal Oínte: GNIGHT_ITMATI