Na percura dos microplásticos + O aire que respiramos

A Coruña
10.00, 11.30, 18.00, 19.30 h
Presencial
Escolares – 5º y 6º Educación Primaria (mañás)
Público xeral (tardes)

Prazas: 10 por quenda

LUGAR | Sala Humboldt do Aquarium, A Coruña
ORGANIZA | CICA

Obradoiro | Todos procuramos coidar o medio ambiente e preocúpanos escoitar que as nosas praias están cheas de microplásticos ou que o aire ten contaminantes. Neste obradoiro miraremos moi de preto estes problemas e exploraremos posibles solucións.