Obradoiro | Pequenos experimentos da Enxeñería Civil

A Coruña
29 de setembro, 18:00 a 21:00 h
Presencial
Público infantil e xuvenil

PRAZAS: Acceso libre
LUGAR| Praza de María Pita (soportais do concello)
ORGANIZA | CITEEC e a Universidade da Coruña

Pequenos xogos e experimentos relacionados coa Enxeñería Civil, en colaboración coa ETSE de Camiños Canais e Portos

PERSOAS INVESTIGADORAS: Gemma Rojo López, Emilio Conles Barrera, Manuel Regueiro, Victor Barrientos membros do Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC) e da Escola Técnica Superior de Enseñaría de Camiños Canais e Portos da Universidade da Coruña.

Coa colaboración de: