30 de setembro Programa de actividades presenciais